Võõrkeelte õpe

 

 

Eda Klubi eratunnid kontaktivabalt kogu Eestis pandeemia olukorras.Õpetamine ainult interneti teel- kontaktvaba õpe: õpetaja asub Eestis oma kodus või töökohas.
Õpilane oma kodus kas Eestis või välismaal. Suhtluskeeleks on eesti keel. Lepetes kehtib eesti aeg.
 
 
1. Eesti keel emakeelena
Õpetaja Silvi: 1.-6. kl õpilased ja kooliks ettevalmistus. Õppetunni hind on 17,3 eur. 
Õpetaja Ene: 1.-4. klassi õpilased hinnaga 17,3 eur ja 5.-9.kl õpilased 18,3 eur.
 
2. Saksa keele eratunnid
Õpetaja Katrin: põhikooli õpilased – 17,3 eur, gümnaasiumi õpilased 18,3 eur, täiskasvanute
kõnekeel ja ärikeel 19,2 eur.
 
3. Vene keele eratunnid
Õpetaja Ene: 1.-6. kl õpilased 17,3 eur ja 7.-9 kl 18,3 eur.
 
4. Inglise keele eratunnid.
Õpetaja Kristiina: põhikooli õpilased – 18,4 eur, gümnaasiumi õpilased 19,2 eur, täiskasvanute
kõnekeel 20,1 eur ja ärikeel 21,0 eur.
Õpetaja Ene: 1.-4. kl õpilased 17,3 eur. 
 
5. Eesti keel võõrkeelena

Õpetaja Ene: 1.-6. kl õpilased 17,3 eur ja 7.-9 kl. 18,3 eur

 

Õppetöö ajad lepitakse kokku õpetajaga.
Tasume ettemaksuna Eda Klubi poolt saadetud arve alusel. miinimumarve on 5 õppetundi,
õppetunni pikkus 40 minutit. Õppemaks peab laekuma klubi arvele esimese õppetunni eelseks
päevaks. Mõjuva põhjuseta tunni ärajätmine ja sellest mitteteatamine- pool makstud summast
läheb arvesse kui toimiunud tund.


Eda Klubi infotelefon  56566251 esmaspäeviti kl 12- 14.00 või koolitus@edaklubi.ee.
P.S. Võtame juurde uusi õpetajaid kogu Eestist.