Järeleaitamistunnid

 

 

Õppeained
 
1. 5.-7. a laste kooliks ettevalmistus ja 1.-6. klassi õpilaste eratunnid

Õpetaja Silvi: 1.-6. kl õpilased ja kooliks ettevalmistus 17,3 eurot. 
Õpetaja Ene: 1.-4. kl hinnaga 17,3 eurot.
 
2. Eesti keel emakeelena
Õpetaja Silvi: 1.-6. kl õpilased ja kooliks ettevalmistus. Õppetunni hind on 17,3 eur. 
Õpetaja Ene: 1.-4. klassi õpilased hinnaga 17,3 eur ja 5.-9.kl õpilased 18,3 eur.
 
3. Saksa keele eratunnid
Õpetaja Katrin: põhikooli õpilased – 17,3 eur, gümnaasiumi õpilased 18,3 eur, täiskasvanute
kõnekeel ja ärikeel 19,2 eur.
 
4. Vene keele eratunnid
Õpetaja Ene: 1.-6. kl õpilased 17,3 eur ja 7.-9 kl 18,3 eur.
 
5. Matemaatika eratunnid.
Õpetaja Silvi: 1.-6.kl 17,3 eur ja 7.-8. kl   18,3  eurot. 
Õpetaja Ene: 1.-4. klassi õpilasi hinnaga 17,3 eurot 
 
6. Inglise keele eratunnid.
Õpetaja Kristiina: põhikooli õpilased – 18,4 eur, gümnaasiumi õpilased 19,2 eur, täiskasvanute
kõnekeel 20,1 eur ja ärikeel 21,0 eur.
Õpetaja Ene: 1.-4. kl õpilased 17,3 eur. 
 
7. Eesti keel võõrkeelena
Õpetaja Ene: 1.-6. kl õpilased 17,3 eur ja 7.-9 kl. 18,3 eur.
 
Info õpilastele ja nende vanematele.
Eda Klubi eratunnid pandeemia olukorras.


Õpetamine ainult interneti teel- kontaktvaba õpe: õpetaja asub Eestis oma kodus või töökohas.
Õpilane oma kodus kas Eestis või välismaal. Suhtluskeeleks on eesti keel. Lepetes kehtib eesti aeg.
Õppida soovist teatab klubile, võimalusel saate sobiva õpetaja.
Õppetundide aeg lepitakse tellija poolt kokku õpetajaga. 
Õppemaks tasutakse Eda Klubi poolt esitatud arvete alusel, miinimumarve on 5 õppetundi,
õppetunni pikkus 40 minutit. Õppemaks peab laekuma klubi arvele esimese õppetunni eelseks
päevaks.

 

Eda Klubi infotelefon  56566251 esmaspäeviti kl 12- 14.00 või koolitus@edaklubi.ee.
P.S. Võtame juurde uusi õpetajaid kogu Eestist.