Järeleaitamistunnid

 

 

NB! Hinnad on alates 1.veebruarist 2023.a põhikooli ja keskkooli
järeleaitamises alandatud seoses raske majandusliku olukorraga
ja viirushaigustega vabariigis, siin näha uued hinnad.
Õppeained
 
1. 5.-7. a laste kooliks ettevalmistus.
Õpetaja Ene Nurmsoo: 16,3 eur
 
2. Eesti keel emakeelena. 
Õpetaja Ene Nurmsoo: 1.-4. klassi õpilased hinnaga 16,3eur ja 5.-9.kl õpilased 17,3 eur.
 
3. Saksa keele eratunnid
Õpetaja Katrin Vaikmaa: põhikooli õpilased – 16,3 eur, gümnaasiumi õpilased 17,3 eur.
 
4. Vene keele eratunnid.
Õpetaja Ene Nurmsoo: 1.-6. kl õpilased 16,3 eur ja 7.-9 kl 17,3 eur.
 
5. Matemaatika eratunnid.
Õpetaja Ene Nurmsoo: 1.-4. klassi õpilasi hinnaga 16,3 eurot 
 
6. Inglise keele eratunnid.
Õpetaja Kristiina Sommer: põhikooli õpilased – 17,3 eur, gümnaasiumi õpilased 18,4 eur.
Õpetaja Valve Iila: põhikooli õpilased – 17,3 eur, gümnaasiumi õpilased 18,4 eur.
 
7. Eesti keel võõrkeelena
Õpetaja Ene Nurmsoo: 1.-6. kl õpilased 16,3 eur ja 7.-9 kl. 17,3 eur.
 
Info õpilastele ja nende vanematele.
Eda Klubi eratunnid viiruste olukorras.


Õpetamine ainult interneti teel- kontaktivaba õpe Skype või Zoom teel.
Suhtluskeeleks on eesti keel. Lepetes kehtib eesti aeg.
Õppetundide aeg lepitakse tellija poolt kokku õpetajaga. 
Õppemaks tasutakse Eda Klubi poolt esitatud arvete alusel, miinimumarve on 5 õppetundi,
õppetunni pikkus 40 minutit. Õppemaks peab laekuma klubi arvele esimese õppetunni eelseks
päevaks.

NB! Eda Klubi ei ole käibemaksu kohuslane.


Eda Klubi info edaklubi@gmail.com.