Võõrkeelte õpe

 

 

Eda Klubi eratunnid kontaktivabalt kogu Eestis pandeemia olukorras.

Eda Klubi eratunnid kontaktivabalt viiruste olukorras.
Õpetamine ainult interneti teel- kontaktvaba õpe Skype või Zoomi kaudu. Suhtluskeeleks klubiga
on eesti keel. Lepetes kehtib eesti aeg.
 
1. Eesti keel emakeelena
Õpetaja Ene Nurmsoo: 1.-4. klassi õpilased hinnaga 17,3 eur ja 5.-9.kl õpilased 18,3 eur.
 
2. Saksa keele eratunnid
Õpetaja Katrin Vaikmaa: põhikooli õpilased – 17,3 eur, gümnaasiumi õpilased 18,3 eur,
täiskasvanute kõne- ja ärikeel 19,2 eur.
 
3. Vene keele eratunnid
Õpetaja Ene Nurmsoo: 1.-6. kl õpilased 17,3 eur ja 7.-9. kl 18,3 eur.
 
 
4. Inglise keele eratunnid.
Õpetaja Kristiina Sommer: põhikooli õpilased – 18,3 eur, gümnaasiumi õpilased 19,2 eur,
täiskasvanute kõnekeel 20,1 eur ja ärikeel 21,0 eur.
Õpetaja Valve Iila: põhikooli õpilased – 18,3 eur, gümnaasiumi õpilased 19,2 eur, täiskasvanute
kõnekeel 19,2 eur ja ärikeel 20,2 eur.
 
5. Eesti keel võõrkeelena vene keele baasil
Õpetaja Ene Nurmsoo: 1.-6. kl õpilased 17,3 eur ja 7.-9 kl. 18,3 eur.

6. Eesti keel võõrkeelena inglise keele baasil
Õpetaja Valve Iila: õpilased 1.-12.kl 19,2 eur. Täiskasvanud 20,2 eur.

7. Inglise keele kursus CAE sertifikaadi eksamiks keskkooli õpilastele või lõpetanutele
Õpetaja Valve Iila: 21.2 eur.
Õpetaja Kristiina Sommer: 21,2 eur.
 
Õppetöö ajad lepitakse kokku õpetajaga.
Tasume ettemaksuna Eda Klubi poolt saadetud arve alusel, miinimumarve on 5 õppetundi.
Õppetunni arvestuslik pikkus 40 minutit. Õppemaks peab olema laekunud Eda klubi arvele esimese õppetunni eelseks päevaks. Mõjuva põhjuseta tunni ära jätmise ja sellest mitteteatamise korral läheb pool makstud summast toimununa arvesse.

NB! Eda Klubi ei ole käibemaksu kohuslane.

Info edaklubi@gmail.com. Vajadusel helistame teile tagasi.