Järeleaitamistunnid

Matemaatika, eesti keel, inglise keel, saksa keel, vene keel, alusharidus. Viiruste tõttu oleme juba üle 2 aasta õpetanud distantsõppel. Kasutatakse Zuumi ja Skype õpet. Õpetajad asuvad Eestis, õpilased võivad asudaükskõik kus maailmas, tähtis et saadame ühise sobivad aja nii õpetajale kui õpilasele.
Kokkulepetes kehtivad Eesti riigi maksuseadused ja ajaarvamine.

Võõrkeelte eratunnid

Inglise, saksa, vene keel, eesti keel võõrkeelena.
Alustada ei ole kunagi hilja, hea tahtega ja oskusliku õpetaja abiga võidetakse suurimadki raskused. Õpetajateks on kõrgema haridusega kogenud filoloogid, kelle juhendamisel toimuvad kursused individuaalselt. Pandeemia tingimustes oleme juba 2 aastat õpetanud distantsõppel. Kasutatakse Zuumi ja Skype õpet. Õpetajad asuvad Eestis, õpilased võivad asuda ükskõik kus maailmas, tähtis et saadame ühise sobivad aja nii õpetajale kui õpilasele. Kokkulepetes kehtivad Eesti riigi maksuseadused ja ajaarvamine.